TIDEN KOMMER

Det er godt
 å sitte ved elven

Når jeg er tappet for krefter
må jeg minne meg selv om at
alt er ikke
bare opp til meg

Slik elven kommer
med friskt vann og næring
til det som befinner seg langs elvebredden,

vil det tiden bringer med seg
kunne gi meg
påfyll av energi
og vekke troen på fremtiden.

Marit Austerheim

 

VÆGSKILLE

Noen ganger i livet
har jeg blitt stanset
og utfordret til å gå inn i
et nytt landskap.

Fotfestet har forsvunnet for en tid,
men gjennom uroen og angsten for det ukjente
har jeg fått kontakt med
egenskaper og ressurser i meg selv
som jeg ikke kjente til fra før.

Marit Austerheim

 

LIVSPERSPEKTIV

Dette landskapet består av tre likeverdige deler
Blomsterengen i forgrunnen står for livsutfoldelse
Kornåkeren rommer arbeid og ansvar
Den udefinerte horisonten er
 undringen og det uforklarlige.

For meg er ikke dette uttrykk for ulike faser i livet,
men rom jeg kan vandre inn og ut av
-og stadig vende tilbake til-
for å vokse som menneske.

Marit Austerheim

 

ET ØYEBLIKK...

Noe av det fineste i livet mitt
 har vært de små øyeblikkene

da jeg var åpen
for livet som utfoldet seg
foran øynene mine

da jeg klarte å stoppe opp
og være tilstede.

Ved å se verdien av disse stundene
og minnes dem
får dagene mine større egenverdi.

Marit Austerheim

 

LANGSOM TID

Å være i fjellet
er for meg å stige inn
i et landskap med hvilepuls.

Inntrykkene får tid til å trenge inn.

Tiden fylles med ettertanke.

Jeg kommer igjen i takt med meg selv.

Marit Austerheim

 

BEVEGELSE

Vandre langs stranden en skytung dag
Jeg går i ett med stemningen

Når så skylaget slår sprekker
og lyset igjen slipper til,
kjenner jeg i hele kroppen
hvordan det skaper en bevegelse

i naturen
og i mitt eget sinn.

Marit Austerheim


© Billedkunstner ma_navn